O nás

O spolku:

Název: Dětský folklorní kroužek Modřice, z. s.

 

Kroužek přijímá malé děti již od 3 let, takže je jim přizpůsobován repertoár, nácvik i vystupování. V současné době v kroužku pracuje asi 30 dětí ve dvou kategoriích - "pokročilí", tj. ti zkušenější, kteří už samostatně vystupují, a "přípravka", kteří se to postupně učí.

Kroužek není službou s placeným profi-personálem, ale jeho činnost zajišťují členové vedení a spolupracovníci ve svém volném čase a bez nároků na honorář. Jeho fungování je tedy založeno na jisté formě "komunity", tj. na vzájemné aktivní spoluprácí dětí a rodičů s vedením FK. Na prvním místě je samozřejmě nutná přiměřená snaha ze strany dětí (účast na zkouškách, znalost textů písniček, ...).

Vzhledem k počtu zájemců a náročnému pracovnímu vytížení vedoucích však je též velice potřebná výpomoc maminek při nácviku těch nejmenších a postupné získání instruktorů z řad starších dětí. Obecně pak platí, že při nácviku i všech ostatních akcích bude přínos pro děti takový, jaký ho společně vytvoříme ...

Při práci s dětmi je kladen důraz na jejich vlastní přirozený projev, včetně různých nedokonalostí, které odpovídají věku a životním zkušenostem. Hlavním cílem nejsou perfektně provedená pásma, ale především možnost získání vztahu k lidovému zpívání a tancování.

Významná je též výchova k samostatnosti a sebevědomému vystupování - děti si svůj program často uvádějí samy. Ale také výchova ke vnímání a zvládání reálných životních situací - nevybrání do pásma anebo pro sólové vystoupení, nutnost přiměřené kázně při spolupráci v kolektivu a podobně. 
 

 

Vedení kroužku / Předsednictvo

Ivana Cetlová - umělecká vedoucí, choreografie, metodické vedení nácviku
Jana Gajdušková - organizační záležitosti, kontakt s rodiči, finance

 

Spolupráce

Kateřina Chudová - hudební doprovod
Gabriela Brázdová - vedení nácviku
Stanislava Kořenková - vedení nácviku
Jitka Vystrčilová - půjčování a údržba krojů
Jana Studená a Petr Studený - kostýmy a programy pro děti
řada maminek a tatínků při realizaci akcí a pracovních soustředění

 

 

Stanovy a zápis z ustavující schůze

Transparentní účet - sponzorování a přehled o hospodaření

Formulář - Přihláška za člena spolku

Přijďte mezi nás!

Hledáme tanečníky a tanečnice. Taneční průprava není nutná, vše naučíme.

 

Jak se stát členem Folklorního kroužku

Nábor se provádí vždy v září, po domluvě možné i během roku.

 

Poprvé na zkoušce?

Telefonicky nebo e-mailem se nám nahlaste a přijďte se podívat na první trénink. Tak sami nejlépe posoudíte, jestli je foklor pro vaše dítě vhodný a jestli vás (dítě) bude bavit.

S sebou si vezměte:

- oblečení (tričko, kraťasy, tepláky / legíny a sukni

- cvičky s měkkou podrážkou nebo jinou sálovou obuv

- pití

 

Přihláška dítěte do kroužku na školní rok 2023-2024

Pověření k vyzvedávání dítěte z kroužku

Historie

Dětský folklorní kroužek města Modřice vznikl z iniciativy několika maminek na jaře v roce 2011, ale i přes krátkou historii už má za sebou dlouhou řadu úpěšných akcí. V Modřicích již několik let organizuje slavnost Vítání jara, Dětské folklorní plesy a Dětská folklorní setkání. Pravidelně vystupuje na jarních Ženáčských i podzimních Václavských hodech, na předvánočním jarmarku ZŠ i při jiných příležitostech. Kromě řady vystoupení v Brně, reprezentoval také brněnský region na Dolňáckých slavnostech s Jízdou králů v Hluku a na Dětském valašském bále v Lidečku.

Město Modřice v těsném sousedství Brna nemá historickou folklorní tradici, ani dětské kroje, a tak zakladatelé kroužku po konzultacích a na doporučení odborníků navrhli a vytvořili pro holčičky i kluky jednoduché kroje vlastní. 

 

Kontakt

Dětský folklorní kroužek Modřice, z. s.

Nádražní 500

664 42 Modřice

Identifikační číslo: 08839310